PHP Developer

Personnel Holding is currently looking for a motivated PHP Developer to join one of our client’s teams based in France.

Директор на Център за професионано обучение

Вакантно място за позицията Директор на ЦПО, който да ръководи, координира и осъществява дейностите свързани с организиране и провеждане на обучения.

Експерт "Международни проекти"

С цел разширяване на своята международна дейност, Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за експерт по международни проекти.

Експерт „Проекти и оперативни програми“

Вакантно място за позиция пряко свързана с дейността по разработване, организация и управление на проекти, финансирани по европейски и оперативни програми,

Director of the Academy for Career Development and Guidance

Personnel Holding AD announces a vacancy for a position as Director of the Academy for Career Development and Guidance.

Търговски представител

Свободна позиция отговорна за обслужване на настоящи клиенти и привличане на нови с цел разширяване на клиентската мрежа.

Технически администратор на офис

Вакантна позиция отговорна за техническата и санитарна поддръжка на централния офис на Холдинга.