Директор на Център за професионално обучение /ЦПО/

Personnel Holding logo

Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за позицията  Директор на Център за професионално обучение/ЦПО/, който да ръководи, координира и осъществява дейностите свързани с организиране и провеждане на обучения и тренинги. Персонал Холдинг АД е консултнтска компания, която предлага широк набор от консултантски услуги в областта на човешките ресурси и проектното финансиране. Като част от групата на Персонал Холдинг АД, центърът предлага обучения по ключови компетентности и професионална квалификация, подходящи както за работещи, така и за безработни лица.

Одобреният за длъжността кандидат ще участва активно в следните дейности:

 • Осъществяване на общо ръководство, свързано с дейността на ЦПО;
 • Осъществяване на вътрешен контрол на качеството на предлаганите услуги на ЦПО;
 • Спазване на правилното водене и съхраняване на задължителната документация, предвидена в Закона и други нормативни актове и рамкови документи;
 • Участие в изготвянето на стратегически план за развитие на центъра;
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността на ЦПО;
 • Участие в организацията, изпълнението и отчитането на проекти свързани с дейността;
 • Ръководене, контролиране и участие в изпълнението на дейности, целящи търговското представяне на дейностите на центъра и разширяването на неговата клиентска база;
 • Планиране и организиране на програми за обучение и развитие;
 • Водене на кореспонденция с обучители за интегриране на следващите стъпки на ниво планиране на обучителните сесии;
 • Поддържане на връзки с външни доставчици на услуги по обучение, за да осигурят организирането на специфични програми за обучение и развитие;
 • Идентифициране на нуждите на обучителите;
 • Организиране и координиране на подготовката за материали за обучение и помагала, като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и съответна помощна документация.

Изисквания към успешния кандидат:

 • Аналитично мислене, организираност;
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда;
 • Умение за подреждане на приоритети и спазване на срокове;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език е предимство;
 • Добри комуникационни и презентационни умения;
 • Минимум 2 години опит на ръководна позиция;
 • Опит в сферата на обучението и квалификацията на възрастни;
 • Висше образование, специалност Икономиката, Бизнес администрация, Управление на човешките ресурси или друга сходна специалност.

Необходими лични качества:

Търсеният кандидат е адаптивен и умее да действа по собствена инициатива, съобразявайки се с установените правила в организацията. Идеалният кандидат има подход, ориентиран към резултатите, способен е да взима решения, да приема предизвикателства и е открит и директен. Подходящият кандидат за позицията е самостоятелен и може да работи в екип с цел постигането на резултати. Кандидатите за заемане на вакантната позиция трябва да обичат работата с клиенти и да комуникират с лекота.

Ние вие предлагаме:

 • Работа в приятна атмосфера
 • Мотивиращо заплащане
 • Динамична, предизвикателна и интересна работа
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие и обогатяване на опита

Длъжността „Директор на ЦПО“ е базирана в София. Във връзка с успешното осъществяване на задълженията на заеманата позиция са възможни и пътувания в страната.

В случай, че позицията на Директор на ЦПО представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като отбележите „Директор ЦПО“ в заглавие на мейла.

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.