Трета международна среща по проект Working Roma

На 1-ви и 2-ри февруари тази година, в Андухар, Испания се проведе третата международна среща в рамките на проект Working Romа. Проектът се финансира от Европейската Комисия и има за основни цели борбата срещу проявите на дискриминация към малцинства и осигуряването на подкрепа и дейности улесняващи достъпа на роми до работни места.

Представители на деветте партниращи си организации по проекта,  сред които е и Институт за Трудови и Социални Изследвания, взеха активно участие в срещата, на която бяха обсъдени извършените до момента дейности – обучения, кариерни консулации, публични дискусии и др.

Партньорите се срещнаха и с представители на местната ромска общнтост и имаха възможността да информират за работата си по време на специално организирана конференция в община Андухар. Събитието предизвика широк медиен интерес, тъй като проект Working Roma, е една от успешните и значими инициативи, с които общината успява да подпомогне развитието и интеграцията на местните жители от ромски произход.