Цялостен обучителен процес

Идентифициране на потребностите от нови знания и умения

Консултиране за избор на подходяща учебна програма

Адаптиране на темите съоразно потребностите на учебната група

Провеждане на теоретични и практически учебни занимания

Допускане и провеждане на финални и държавни изпити

Анализ на резултатите и препоръки за бъдещо развитие

Обучения в над 60 професии и специланости

Центровете за професионално обучение, част от групата на Персонал Холдинг предлагат услуги предназначени за физически лица, самостоятелни или в рамките на дадена организация, които искат да бъдат включени и да преминат процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите с цел усъвършенстване на трудовото си представяне и устойчива заетост. Предлагаме цялостен комплекс от обучения в над 60 професии и специланости, разработени и адаптирани към изиискванията на нашите партньори и клиенти. В своята практика Персонал Холдинг има над 8000 души успешно преминали обучения по различни ключови компетентности, доставени в 17 различни града на България както за работещи, така и за безработни лица.

Запознайте се с Персонал Трейнинг - Център за професионално обучение, част от групата на Персонал Холдинг.

Центърът разполага със специалисти и консултанти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и семинари. Разработените учебни техники, материали и програми за провеждане на професионални курсове, както и иновативната ни електронна система за дистанционно обучение (e-learning) ни помага да осъществяваме своята дейност на изключително професионално ниво за постигане на високи резултати.

Зали за обучение

Персонал Холдинг разполага с просторни зали, които представляват ефективно решение за провеждането на обучения, семинари, конференции, презентаци и други мероприятия.