ден на предприемача

Персонал Холдинг взе участие в Европейския ден на предприемача 2016

На 4 ноември 2016 г. представители на Персонал Холдинг взеха участие в 14-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2016.

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) ии има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове – EUROCITIES и Европейската комисия.

Форумът се провежда с подкрепата на Министерството на икономиката и Представителството на ЕК в България. Фокусът на събитието тази година бе върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие, включително предоставяне на възможности за среща с потенциални инвеститори.

Персонал Холдинг взе участие във форума в качеството си на посредническа организация по програма „Еразъм за млади предприемачи“ на ЕК.

Относно „Еразъм за млади предприемачи“

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ дава възможност на стартиращи и амбициозни предприемачи да си сътрудничат с опитни такива, в друга страна за период до шест месеца. Предприемачите обменят идеи и опит, като допринасят за развитието на бизнеса на другия и превръщат обмена във възможност и за двамата предприемачи.

В седемте години от нейното създаване, програмата е показала положителен ефект в стимулирането на иновативни бизнес практики, развитието на нови продукти и услуги, както и при излизането на нови пазари на участващите предприемачи. Повече от 13 000 предприемачи са подали заявление за програмата, а почти 8 000 опитни и млади предприемачи вече участват в нея. До 2020 година 55.3 милиона евро от програмата COSME са разпределени за инициативата „Еразъм за млади предприемачи“.