Етапи на подбора на персонал

Предварителна оценка на нуждите от персонал на клиента

Определяне на необходимия брой на търсения персонал, свободните позиции, както и изискванията към кандидатите. В процеса се използва системата за диагностика Self-Awareness®, както и специализирания инструмент Job Matching.

Предварителен подбор

Предварителният подбор на кадри се извършва се на база на изградения профил с изискванията на работното място и характеристиките на подходящия кандидат.

Оценка на кандидатурите и провеждане на интервюта

Процесът на интервюиране включва телефонни разговори, тестване със системата Self-Awareness®, групови и индивидуални събеседвания.

Предоставяне на списък с най-подходящите кандидати на клиента

Експертният екип на Персонал Холдинг предоставя становище и препоръка за всеки един кандидат, попаднал в краткия списък.

Избор на кандидати

Подборът на персонал завършва с окончателен избор на кандидати от страна на клиента и подписване на трудов договор.

Self Awareness

Услугата по подбор на персонал позволява на корпоративните ни клиенти да се възползват от предимствата на системата за диагностика на личностния потенциал Self-Awareness®. Системата дава възможност да се извърши предварителен подбор на кадри по зададени от клиента личностни характеристики.

Посредством инструмента Job Matching, клиентът е в състояние да изгради примерен профил на конкретна работна позиция и да проследи съответствието й /„индекса на хармония“ /с характеристиките на определени кандидати. Този инструмент позволява да се подберат кадри, отговарящи в максимална степен на изискванията на клиента за конкретното работно място.

Self Awareness

Чрез системата Self-Awareness® и инструмента Job Matching, експертите на Персонал Холдинг са в състояние в кратки срокове да определят и изберат най-подходящите кадри за конкретната работна позиция във всяка организация.

Цената на услугата по оценка и подбор на персонал се определя както от броя на служителите, които се търсят, така и от категорията на свободните позиции. При наемането на сезонни работници и персонал за извършване на конкретна работа ограничена във времето цената се определя като фиксирана сума за всеки постъпил служител.