Експерт „Проекти и оперативни програми“

Personnel Holding logo

Вид на договора: Постоянен или граждански

Дата на започване: 01/02/2017

Описание на длъжността:

Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за Експерт „Проекти и оперативни програми“. Като лидер на българския пазар в предлагането на консултантски услуги в областта на разработване, организация и управление на проекти, финансирани по европейски и оперативни програми, фирмата разполага с екип от високо квалифицирани експерти, които отговарят за разработването и изпълнението на значителен брой проекти по Оперативна Програма „Развитие на човешкте ресурси“. Одобреният за длъжността кандидат ще е част от този екип и ще  участва активно в следните дейности:

  • Концептуализиране и разработване на проектни предложения по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ и други сходни програми; разработване и подготовка на документация, с цел кандидатстване в тръжни процедури;
  • Разработване на различен вид анализи за нуждите на клиенти;
  • Организиране, администриране и осъществяване на дейности във връзка с одобрени проекти;
  • Идентифициране и подбор на потенциални клиенти;
  • Поддържане на контакт със съществуващи и потенциални клиенти и институции;
  • Идентифициране и подбор на възможности за кандидатстване по оперативни програми и тръжни процедури;
  • Подготовка и провеждане на обучения и презентации на теми, свързани с работата по проекти с европейско и държавно финансиране;
  • Провеждане на регулярни срещи и работа с клиенти и партньори.

Изисквания към успешния кандидат:

Минимум 3 години опит в сферата на разработването и управлението на проекти по оперативни програми и/или програми с директно финансиране от Европейската Комисия или опит в управление на бизнес проекти.

Притежаването на магистърска степен по Европеистика, Икономика, Бизнес Администрация, Политически науки или подобна сфера би било предимство за заемане на вакантната позиция.

Владеенето на английски език и/или други чужди езици (френски, испански, италиански, немски и др.) не е задължително, но би било предимство.

Идеалният кандидат притежава аналитичен и любознателен подход към поставените задачи. Той/тя е креативна личност, способна да взима бързи решения и да бъде сериозен и директен. Адаптивността, прецизността и умението за справяне с техническа работа са необходими качества за заемане на позицията. Кандидатът трябва да умее да отговаря на стандартите за качество със систематичен подход и умения за взимане на логически решения, базирани на фактите. Той/тя трябва да притежава добронамерен подход и да се справя самостоятелно с поставените задания. Желанието и умението за работа в екип и за участие в дискусия относно специфични проектни въпроси са от изключителна важност за успеха на кандидата. Той/тя има потенциал и желание за развитие в динамична среда.

Умението за анализ и синтезиране на информация, както и владеенето на Windows Microsoft Pack са съществено изискване към кандидата.

Длъжността Експерт „Проекти и оперативни програми“ е базирана в София. Във връзка с успешното осъществяване на задълженията на заеманата позиция са възможни и пътувания в страната.

В случай, че позицията на експерт Експерт „Проекти и оперативни програми“ представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като посочите „Експерт ОП“ в заглавие на мейла.

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.