Персонал Холдинг АД е създаден през 2001 година като специализирана организация за стопански и трудов мениджмънт, прилагаща съвременни методи за управление на стопанските процеси, на човешките ресурси, на трудовите и индустриални отношения. Холдингът разполага с високо квалифициран експертен екип и научни консултанти, които разработват, предлагат и прилагат ефективни решения, базирани на съвременните научни изследвания и добрите практики на водещи национални и международни компании.

Услугите ни са адаптирани към специфичните изисквания на всеки един клиент.