Working Roma

Проект за намаляване на дискриминацията на работното място към ромите в Европа

working roma

„Working Roma” или „Работещи роми“ е проект имащ за цел да запознае с проблемите на ромите в трудоспособна възраст, да подобри и повиши заетостта им и да намали ксенофобията и расизма на работното място.

Мнозинството от роми в Централна и Югоизточна Европа изпитват затруднения при намирането на постоянна работа. Факторите за това са много и различни. Чрез обмяна на добри практики от реализирали се роми и работодатели наели представители на ромското население, екипът по проекта ще се опита да намери формулата за подкрепа и успешна реализация на работещите роми в България.

От януари тази година екипът на Институт за трудови и социални изследвания, партньор на Персонал Холдинг, е представител на българското участие. В проекта участват представители на държави от цяла Европа: Италия, Испания, Португалия, Малта, Гърция, Румъния, Словения, Великобритания.

wromaКато първа стъпка, в рамките проекта ще бъдат организирани две кръгли маси, които ще съберат на едно място работодатели, експерти, представители на ромски общества, неправителствени организации, държавни институции и други заинтересовани лица. Тези събития целят запознаване и откриване на проблемите на ромите при търсене и намиране на постоянна работа. Предвижда се и създаване на местна работна група, която ще анализира извършените дейности и постигнатите резултати в рамките на проекта. По време на проекта ще бъдат реализирани също така, обучения, интервюта, анализи и консултации в подкрепа на ромското общество.

Целите на проекта включват:

  • Запознаване на обществото с основни проблеми на образованите ромите в трудоспособна възраст;
  • Повишаване на информираността относно проявите на расизъм на работното място;
  • Подпомагане на достъпа на уязвимите групи до професионално обучение и квалификация.

Проект „Working Roma” се осъществява с подкрепата на Европейския съюз в рамките на две години, от януари 2016 до януари 2018 година.