Членове на Европейския парламент в подкрепа на програма Еразъм за млади предприемачи

На 23 май, членове на Еврпейския парламент от различни политически партии се събраха, за да отбележат откриването на мрежата на посланиците на програма „Еразъм за млади предприемачи“. Създаването на мрежа от евродепутати посланици показва високото ниво на политическа подкрепа за тази трансгранична Европейска програма за обмен на предприемачи, инициирана от Европейската комисия.

По време на събитието, състояло се през месец май, Елжбета Бенковска, специален пратеник на ЕС за Малките и средни предприятия (МСП) и член на Комисията, отговарящ за ресор „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, каза пред евродепутатите:“Програмата вече е добре установена и набира добри резултати. Тя е насочена към някои от основните предизвикателства, пред които са изправени новите предприемачи и помага на бизнеса да се разраства трансгранично. Благодарна съм на новите евродепутати посланици, за тяхната подкрепа за издигането на програма „Еразъм за млади предприемачи“ на следващото ниво.”

Евродептатът Андрей Новаков заяви: „За да задържим младите си талантливи предприемачи, трябва да ги изпратим там, където могат да вземат най-добрия опит и практика. Те сами ще го приложат тук и ще гарантират устойчив ръст и икономика, базирана все повече на знанието“.

От своя страна, екипът на посредническата организация „Персонал Холдинг“ АД отчита голям брой български предприемачи, които откриват в програмата изключително подходяща възможност да придобиване на необходимия опит за реализирането на своите бизнес идеи.

Относно „Еразъм за млади предприемачи“

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ дава възможност на стартиращи и амбициозни предприемачи да си сътрудничат с опитни такива, в друга страна за период до шест месеца. Предприемачите обменят идеи и опит, като допринасят за развитието на бизнеса на другия и превръщат обмена във възможност и за двамата предприемачи.

В седемте години от нейното създаване, програмата е показала положителен ефект в стимулирането на иновативни бизнес практики, развитието на нови продукти и услуги, както и при излизането на нови пазари на участващите предприемачи. Повече от 13 000 предприемачи са подали заявление за програмата, а почти 8 000 опитни и млади предприемачи вече участват в нея. До 2020 година 55.3 милиона евро от програмата COSME са разпределени за инициативата „Еразъм за млади предприемачи“.

Пълния текст на прес съобщението можете да намерите тук: 160524-EYE MEP Ambassadors press release -BG.