Еврокомисарят Ласло Андор посети Евроквалификационен център

По време на двудневната си визата в България, еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване– Ласло Андор, посети Евроквалификационен център АД, част от групата на Персонал Холдинг. Той беше придружаван от заместник-министърът на труда и социалната политика – г-жа Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта – г-н Асен Ангелов.

Центърът е специализирана обучителна организация с екип от водещи специалисти и консултанти, използващи модерни методи и практики, отговарящи на всички съвременни изисквания за обучение. През последните две години, в обучителни курсове през центъра са преминали над 3000 човека, успешно завършили и сертифицирани по различни дисциплини. Немалка част от обученията се провеждат чрез иновативна електронна система за дистанционно обучение (e-learning), което нарежда Евроквалификационен център на едно от челните места сред конкурентите в този бранш.

В “Евроквалификационен център”АД, еврокомисарят присъства на обучение на безработни младежи до 29-годишна възраст по професионална квалификация по специалност „Продавач-консултант“ и ключова компетентност – „Дигитална компетентност“, в рамките на проект „Квалификация и заетост– нов шанс за безработни младежи в „Глобал-Нет Солюшънс“ ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Европейския социален фонд.

Съвместно с Председателя на Управителния съвет на дружеството – доц. д-р Евгени Евгениев, еврокомисарят раздаде сертификати на успешно завършилите обучение младежи. Те от своя страна направиха кратка презентация на придобитите знания и умения.

Председателят на управителния съвет на „Персонал Холдинг” АД – запозна официалните лица с работата на дружеството. Той спомена, че дружеството има дългогодишна практика в консултантския бранш, както и в разработването и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

В рамките на своето посещение в България, еврокомисарят Ласло Андор бе удостоен с почетното звание „Доктор Хонорис кауза на Университета за национално и световно стопанство“ от неговия ректор проф. Стати Статев.