Търговски представител

Personnel Holding logo

Вид на договора: Постоянен или граждански

Дата на започване: 01/02/2017

Описание на длъжността:

С цел разширяването на своята клиентска база, Персонал Холдинг АД обявява вакантни позиции за търговски представители. Назначените лица ще имат като основна мисия набирането на нови клиенти за услугите предлагани от Холдинга както и осигуряването на постоянен търговски контакт с вече съществуващи клиенти. Персонал Холдинг АД е консултнтска компания, която предлага широк набор от консултантски услуги в областта на човешките ресурси и проектното финансиране.

Основните дейности изпълнявани от назначените търговските посредници ще бъдт следните:

  • Поддържа регулярни контакти с клиенти;
  • Следи за коректното изпълнение на договорените услугит;
  • Участва в анкетирането на клиенти за удовлетвореността от изпълнението на услугите, предлагани от Холдинга;
  • Събира информация за изискванията и потребностите на клиентите;
  • Поддържа база данни с информация за клиентите;
  • Идентифицира нови клиенти;
  • Осъществява контакт с потенциални клиенти и представя услугите на Холдинга;
  • Води преговори и участва в оформянето на проекто-договори;
  • Участва в изготвянето и разпространението на рекламни материали и кампании за публичност;
  • Изготвя отчети, анализи и стратегии относно пазарното присъствие, постигането на търговските резултати и бъдещото развитие на клиентската мрежа на Холдинга.

Изисквания към успешния кандидат:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да притежават бакалавърска или  магистърска степен в една или няколко от специалностите: Маркетинг и търговия, Коммуникация; Икономика, Бизнес Администрация, Управление на Човешките ресурси. Квалификация в друга близка сфера би била предимство за заемане на вакантната позиция.

Минимум 2 години опит на търговско-представителна длъжност, по възможност в сферата на услугите. Допълнителен опит в сферата на човешките ресурси би бил предимство.

Владеенето на чужд език, не е задължително, но би било предимство.

Изисква се добро познание и ползване на Word, Excel и Power Point.

Необходими лични качества:

Търсеният кандидат има открит и убедителен подход към своите колеги и клиенти. Той/тя е ориентиран към ефективното постигане на резултати, способен(а) е да взима решения и да приема предизвикателства. Адаптивен(а) е и умее да действа по собствена инициатива, съобразявайки се с установените правила в организацията. Обича да завършва задачите прецизно и бързо. Кандидатите за заемане на вакантната позиция трябва да обичат работата с клиенти и да комуникират с лекота. Положителният подход, творческото мислене и желанието за работа в динамична и разнообразна среда са определящи за успеха на заеманата позиция.

Длъжността „Търговски представител“ е базирана в София. Във връзка с успешното осъществяване на задълженията на заеманата позиция са възможни и пътувания в страната.

В случай, че проявявяте интерес към позицията на  „Търговски представител“  и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като отбележите SALES в заглавие на мейла.

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.