Технически администратор на офис

Personnel Holding logo

Вид на договора: Постоянен или граждански

Дата на започване: 01/03/2017

Описание на длъжността:

Персонал Холдинг АД обявява вакантна позиция за технически администратор на офис, който ще има като основна мисия техническата и санитарна поддръжка и снабдяването с консумативи на централния офис на Холдинга. Персонал Холдинг АД е консултантска компания, която предлага широк набор от консултантски услуги в областта на човешките ресурси и проектното финансиране.

Основните дейности изпълнявани от назначеният технически администратор ще бъдат следните:

  • Осигуряване на техническата изправност на офис техника и оборудване;
  • Снабдяване с консумативи;
  • Оформяне и организация на задължителна документация свързана с използваното оборудване;
  • Комуникация и договаряне с външни доставчици;
  • Извършване на малки текущи ремонти и организиране на по-големи такива;
  • Контрол на хигиенните стандарти на офис помещенията;
  • Контрол на системата за сигурност и охрана на офис помещенията.

Изисквания към успешния кандидат:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да притежават диплома за средно образование и/или по-висока академична степен. Предишен опит на сходна позиция е предимство за заемане на вакантната позиция.

Необходими лични качества:

Търсеният кандидат е открита, отзивчива и добронамерена личност със силно изявен усет към реда и добрата хигиена. Той/тя има инициативен подход за бързо решаване на възникнали ситуации и е добре организиран/а. Умее да работи самостоятелно, както и да делегира задачи на свои колеги. Кандидатите трябва да умеят да комуникират и да се договарят с различни контрагенти и доставчици. Идеалният кандидат е отговорна личност и изпълнява поставените задачи с висока прецизност.

Длъжността „Технически администратор на офис“ е базирана в София.

В случай, че проявявате интерес към позицията и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като отбележите ОФИС в заглавие на мейла.

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.