Специалист „Оперативни финанси“

Personnel Holding logo

Вид на договора: Постоянен

Описание на длъжността:

Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за специалист „Оперативни финанси“. Персонал Холдинг АД е консултнтска компания, която предлага широк набор от консултантски услуги в областта на човешките ресурси и проектното финансиране.

Одобреният за длъжността кандидат ще участва активно в следните дейности:

 • Изработване на финансовия план на фирмата, вкл. бюджети по направления.
 • Разработка на инвестиционната и амортизационната политика на компанията.
 • Изготвяне на аналитични справки за финансовите резултати от дейността на фирмата.
 • Проследяване на изпълнението на бюджета, анализиране на финансовото състояние и резултатите.
 • Контрол по спазването на бюджетите и финансовата и платежна дисциплина.
 • Изготвяне на отчетни документи и финансово-счетоводна информация.

Изисквания към успешния кандидат:

 • Завършена икономическа специалност (бакалавър или магистър), за предпочитане „Финанси“/ „Счетоводство и контрол“;
 • Минимум 3 години опит на длъжност, тясно свързана с оперативното финансово консултиране, управлението на проекти. Опит в сферата на бизнес услугите би бил предимство.
 • Аналитично и критично мислене; способност за синтезиране на информация, гъвкавост;
 • Отлични умения на Microsoft Excel; добро владеене на пакета Microsoft Office;
 • Дискретност и лоялност; самодисциплина
 • Умения за работа в екип;
 • Добрият английски език е предимство;

Необходими лични качества:

Търсеният кандидат е адаптивен, самоинициативен, съобразяващ се с правилата. Умее да върши задачите си прецизно и в срок. Има положителен подход и желание за работа в динамична среда.

В случай, че позицията на специалист „Оперативни финанси“ представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като отбележите FIN в заглавието или като попълните формата за кандидатстване: