Еразъм за млади предприемачи

Летящ старт за Вашия бизнес!

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ дава възможност на стартиращи и амбициозни предприемачи да си сътрудничат с опитни такива, в друга страна за период до шест месеца. Предприемачите обменят идеи и опит, като допринасят за развитието на бизнеса на другия и превръщат обмена във възможност и за двамата предприемачи.

В седемте години от нейното създаване, програмата е показала положителен ефект в стимулирането на иновативни бизнес практики, развитието на нови продукти и услуги, както и при излизането на нови пазари на участващите предприемачи. Повече от 13 000 предприемачи са подали заявление за програмата, а почти 8 000 опитни и млади предприемачи вече участват в нея. До 2020 година 55.3 милиона евро от програмата COSME са разпределени за инициативата „Еразъм за млади предприемачи“.

еразъм за млади предприемачи

От началото на февруари 2016г. „Персонал Холдинг“ АД е официална посредническа организация и представител на програма „Еразъм за млади предприемачи“.

Ако сте опитен предприемач или тепърва стартирате свой собствен бизнес, програмата Ви дава възможност да развиете своята бизнес идея чрез обмяна на опит с предприемачи от други държави. За да научите повече за възможностите за обмяна на опит, които предоставя програмата и как да станете част от нея, можете да се свържете с нашите експерти, както и да посетите официалния сайт на програмата Еразъм за ммлади предприемачи.

Програмата е инициатива на Европейската Комисия.

За повече информация относно програмата, пишете ни или се свържете с:

г-жа Ива Евгениева

е-mail: i.evguenieva@personnel-hold.com

тел: +359 888 208 298