Експерт "Международни проекти"

Personnel Holding logo

Вид на договора: Постоянен или граждански

Дата на започване: 01/02/2017

Описание на длъжността:

С цел разширяване на своята международна дейност, Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за експерт по международни проекти. Като лидер на българския пазар в предлагането на консултантски услуги в областта на разработване, организация и управление на проекти финансирани по европейски и оперативни програми, фирмата развива своите международни партньорства и участия в проекти на европейско равнище. Одобреният за длъжността кандидат ще участва активно в следните дейности:

  • Концептуализиране и разработване на проектни предложения по различни Европейски програми, като Хоризонт 2020, Еразъм+, Креативна Европа и др.;
  • Администриране на проектни предложения към Европейската Комисия;
  • Организиране, администриране и осъществяване на дейности във връзка с одобрени проекти;
  • Идентифициране и подбор на потенциални международни партньори;
  • Поддържане на контакт с международни партньори;
  • Идентифициране и подбор на възможности за кандидатстване по Европейски и международни програми;
  • Подготовка и провеждане на обучения и презентации на теми свързани с работата по европейски и международни проекти;
  • Провеждане на регулярни срещи и работа с клиенти и партньори.

Изисквания към успешния кандидат:

Тъй като по-голяма част от работата на експерта „Международни проекти“ се извършва на английски език, задължително изискване за заемане на позицията е отличното владеене на писмен и устен английски език. Владеенето на други чужди езици е предимство (френски, испански, италиански, немски и др.).

Минимум 3 години опит в сферата на разработването и управлението на проекти по оперативни програми и/или програми с директно финансиране от Европейската Комисия или опит в управление на бизнес проекти.

Притежаването на магистърска степен по Европеистика, Икономика, Бизнес Администрация, Политически науки или подобна сфера би било предимство за заемане на вакантната позиция.

Идеалният кандидат е бърз и адаптивен човек, който отговаря на стандартите за качество със систематичен подход и умения за взимане на логически решения, базирани на фактите. Той/тя трябва да притежава добронамерен, любознателен подход и да бъде енергичен по природа. Кандидатът трябва да е отзивчив и общителен. Желанието и умението за работа в екип и за участие в дискусия относно специфични проектни въпроси са от изключителна важност за успеха на кандидата.

Търсеният кандидат умее да работи самостоятелно, но също така и да следва зададени указания.  Той/тя има потенциал и желание за развитие в динамична среда.

Умението за анализ и синтезиране на информация, както и владеенето на Windows Microsoft Pack са съществено изискване към кандидата.

Длъжността експерт „Международни проекти“ е базирана в София. Във връзка с успешното осъществяване на задълженията на заеманата позиция са възможни и пътувания в страната и чужбина.

В случай, че позицията на експерт „Международни проекти“ представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.