Директор на Център за информиране и професионално ориентиране

career academy

Вид на договора: Постоянен

Дата на започване: 01/02/2017

Описание на длъжността:

Персонал Холдинг АД обявява вакантно място за Директор на ЦИПО, който да оглави и осъществи развитието на Международна Академия за Професионално Развитие и Ориентиране – МАКРО. Академията е част от холдинговата група и предлага широк набор от консултантски услуги в областта на трудовото посредничество и кариерното развитие. Одобреният за длъжността кандидат ще има като основна мисия да ръководи и организира цялостната дейност на Академията и да осигури нейното успешно развитие. Той/Тя ще участва активно в следните дейности:

  • Осъществява общо ръководство, свързано с дейността на ЦИПО;
  • Осъществява вътрешен контрол на качеството на предлаганите услуги на ЦИПО;
  • Отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация, предвидена в Закона и други нормативни актове и рамкови документи;
  • Участва в изготвянето на стратегически план за развитие на Академията;
  • Изготвя годишен отчет за дейността на ЦИПО;
  • Ръководи и извършва дейностите по кариерно консултиране и професионално ориентиране;
  • Ръководи и извършва дейностите свързани с подбора на персонал както за нуждите на Академията, така и за нуждите на нейни клиенти;
  • Участва в организацията, изпълнението и отчитането на проекти свързани с дейността.
  • Ръководи, контролира и участва в изпълнението на дейности, целящи търговското представяне на дейностите на МАКРО и разширяването на нейната клиентска база.

Изисквания към успешния кандидат:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да притежават бакалавърска или  магистърска степен в една или няколко от специалностите: Икономика, Бизнес Администрация, Психология. Квалификация в друга близка сфера би била предимство за заемане на вакантната позиция.

Минимум 2 години опит в една от следните сфери: подбор на персонал, кариерно консултиране, дейности свързани с организацията на човешките ресурси и/или повишаване на тяхната ефективност и удовлетвореност. Допълнителен опит в сферата на търговията би бил предимство. Идеалният кандидат има минимум 2 години опит на управленска позиция, на която е ръководил/а екип от минимум трима души.

Владеенето на чужд език, както и притежаването на GCDF сертификат не е задължително, но би било предимство.

Необходими лични качества:

Търсеният кандидат е адаптивен и умее да действа по собствена инициатива, съобразявайки се с установените правила в организацията. Идеалният кандидат има подход, ориентиран към резултатите,  способен е да взима решения, да приема предизвикателства и е открит и директен. Подходящият кандидат за позицията е самостоятелен и може да работи в екип с цел постигането на резултати. Кандидатите за заемане на вакантната позиция трябва да обичат работата с клиенти и да комуникират с лекота.

Длъжността „Директор на ЦИПО“ е базирана в София. Във връзка с успешното осъществяване на задълженията на заеманата позиция са възможни и пътувания в страната.

В случай, че позицията на експерт „Директор на ЦИПО“ представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и мотивационно писмо на имейл адрес: recruitment@personnel-hold.com, като отбележите ЦИПО в заглавие на мейла.

По време на процеса на подбор на кандидати е възможно да бъде изискана препоръка и/или контакт на бивш работодател.