Администрирането включва разработване и поддържане на:

Система за администриране на работната заплата

Всички вътрешно-фирмени документи свързани с човешките ресурси

Поименно разписание на длъжностите в организацията

Актуални трудови досиета на персонала

Система за оценка и атестиране на персонала

Фирмена трудова статистическа информация

Предимства на услугата:

  • Оптимизация на разходите за администриране на персонала и цялостно управление на човешките ресурси;
  • Външен, обективен поглед върху проблемите в организацията на администрирането на персонала и конкретни решения за справяне с тях;
  • Достъп до опит, знания и установени стандарти на фирмата доставчик;
  • Ясни срокове, резултати и разходи, заложени още със самото възлагане на услугата
Payroll

Персонал Холдинг използва софтуерен продукт за администриране на фирмената система за управление на персонала, който е напълно съвместим със всички счетоводни и осигурителни продукти, които се използват от повечето фирми.

Персонал Холдинг предлага всички възможни елементи на услугата по администриране на фирмената система за управление на персонала. В зависимост от изискванията и нуждите на клиента този набор от дейности може да бъде адаптиран.